Miljö

Miljöpolicy

Min verksamhet har miljöpåverkan precis som så många andra branscher. Därför ska jag på Björknäs Bygg & Finsnickeri AB ständigt sträva efter att tänka & förbättra min miljöpåverkan genom tillexempel val av material, maskiner & arbetsmetoder. Samt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt. Allt för att skapa ett så miljövänligt byggande som möjligt.

I företagets miljöpolicy eftersträvas:

» Att återvinna & källsortera byggavfall på bästa miljömässiga sätt.
» Att underlätta återvinning & minimera onödigt avfall
» Att bygga med miljöriktiga metoder
» Att använd bra miljöriktiga material
» Att minimera onödiga transporter
» Att använda maskiner & utrustning med låga vibrationer
» Att använda maskiner & utrustning med tanke på energiförbrukning
» Att minimera damm i arbetsmiljön
» Att ständigt förbättra mitt miljötänk

Rickard Henriksson/Björknäs Bygg & Finsnickeri AB