Priser

Byggnation på löpande eller fast pris, goda råd innan & efter ni begärt offert

byggnation

Prissättningen är olika beroende på inom vilket område ni behöver hjälp med.
Priser kan i de flesta fall fås löpande eller fast på din byggnation. Nedan får du lite goda råd om priser men även vad du bör tänka på om du begär offert samt information om ROT-avdraget.

» Information om löpande pris per/timme
» Information om fast pris
» Goda råd innan & efter ni begärt in offert
» Information om ROT-avdraget

Löpande pris:

Det innebär att du betalar för exakt de arbetstimmar som krävs för att färdigställa ditt projekt.
Vid löpande pris kan reseersättning i vissa undantagsfall tillkomma.
Eventuell maskinhyra & skyddsarbeten tillkommer om sådant är aktuellt.
Utöver ovanstående punkter tillkommer materialkostnader & förbrukningsmaterial för ert projektet.

Vad är fördelen med löpande pris?
Om du litar på din hantverkare så är det en lösning som är flexibel om du t.ex vill ha mer arbeten utförda än du tänkt från början.
Vid renovering där ingen vet hur det ser ut under golvet, bakom panelen eller i taket så är kanske löpande pris det enda alternativet.
Vill du som kund hjälpa till själv att bygga eller göra vissa moment är löpande pris att föredra.

Vad är mindre bra med löpande pris?
En del tycker att det kan kännas osäkert eftersom man inte vet vad det kommer att kosta i slutändan.

Fast pris:

Med fast pris får ni en kostnad för hela projektet av mig, då ingår allt material, arbetskostnad, reseersättning & övrigt som framgår av offerten i priset.

Vad är fördelen med fast pris?
Du vet vad den slutgiltiga kostnaden blir och kan jämföra offerter från olika hantverkare.

Vad är mindre bra med fast pris?
Det blir nästan alltid dyrare än löpande räkning.
När jag beräknar ett jobb med fast pris så måste jag räkna in marginal på både arbetstiden & materialet på grund av oförutsedda händelser som t.ex dolda fel, väderförhållanden, ökad materialåtgång med mera.
Reseersättning & andra övriga kostnader blir även det ett uppskattat värde och blir oftast mer än om man väljer löpande pris.

Goda råd innan ni begär in offerter från olika hantverkare:

När ni lämnar en förfrågan & begär en offert var tydliga vad ni vill ha hjälp med. Var gärna specifika & berätta gärna i detalj vad ni vill ha hjälp med & andra önskemål. En tydlig & specifik offert blir dessutom lättare att jämföra med andra offerter.

Begär endast offert av seriösa & duktiga hantverkare som följer branschreglerna & arbetsmiljökraven.

Kontrollera om ni har möjlighet & rätt till att nyttja ROT-avdraget.

Vi har tagit in flera offerter men varför skiljer priset så mycket?
Priset på olika offerter kan variera kraftigt, nedan följer några orsaker som är viktiga att kontrollera innan ni bestämmer er!

Kontrollera om offerten är exklusive eller inklusive moms & om några övriga kostnader kan tillkomma.

En oseriös hantverkare struntar i att använda & följa arbetsmiljölagen & använder till exempel inte godkända skyddsanordningar. Som beställare har ni det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön, låt därför inget företag konkurrera på bekostnad av säkerheten!

Olika företag kan räkna med olika materialval & tidsåtgång för projektet. Något som kan påverka priset. Kontrollera även om samma moment ingår i de olika offerterna. En offert kan tillexempel sakna ett eller flera moment. Om ett moment saknas är inte priset för det materialet eller arbetskostnaden för montaget med i priset. Detta kan påverka priset kraftigt om ett företag inte tänkt byta alla detaljer som kanske bör bytas/åtgärdas.

Ett större företag har ofta större omkostnader vilket kan ge upphov till ett högre pris.

Ett väldigt högt pris kan innebära att företaget inte räknat ordentligt på jobbet eller tagit till för att vara på säkra sidan. En sådan offert kan tyda på att företaget har mycket andra jobb eller egentligen inte är intresserade av ert jobb. I bland kan priset också bli väldigt högt om det ej går att se förutsättningarna för projektet. Tillexempel hur det ser ut under golv i väggar & tak. Det kan finnas fukt/mögelskador eller annat som inte går att se förens projektet är igång och det är bortrivit.

Viktigt att tänka på när ni skrivit under offerten
Många gånger är ett uppdragsavtal viktigare än själva offerten. Se därför till att alltid få ett skriftligt avtal. I avtalet ska det tydligt framgå pris & tidsplan för projektet. Det ska också framgå vad som gäller vid tilläggsarbeten, städning, bortkörning av skräp & andra överenskommelser ni gemensamt kommer överens om. Betala ALDRIG något i förskott!

ROT-avdraget:

Privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete kan få skattereduktion genom fakturamodellen.
Husarbete är ett gemensamt namn för hushållsarbete & ROT-arbete som står för Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad.
Skattereduktion ges om arbetet utförs i eller i nära anslutning till en bostad man äger & bor i eller har som fritidsbostad.

Material, reseersättning & övriga kostnader i samband med husarbeteten ger alltså inte skattereduktion.

Skattereduktionen är 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Som högst 50 000 kronor per år och person.
Det maximala underlaget för skattereduktion är 167 000 kronor.

Enligt fakturamodellen betalar kunden 70% av arbetskostnaden till den som utför arbetet. Resterande del av arbetskostnaden begär den som utför arbetet av skatteverket.

Mer information om husarbeten & ROT-avdraget finns på www.skatteverket.se

För kontakt & förfrågan angående din byggnation är du varmt välkommen att höra av dig till Rickard Henriksson/Björknäs Bygg & Finsnickeri AB
Jag direktreglerar eventuellt ROT-avdrag på fakturan, oavsett om du önskar fast eller löpande pris.